Transport
Problemfria transporter är idag viktigare än någonsin förr. Transportsektorn transformeras just nu från en pool av enskilda aktörer till ett sammankopplat system av flexibla enheter.
Turism
Rese- och turistindustrin kan tyckas vara en mjuk bransch, men den är oerhört viktig för världsekonomin, då den skapar 109 miljoner jobb världen över. Flera länders ekonomier är dessutom helt beroende av turismen.
Mat & Vin
Det finns inget viktigare i livet än mat och dryck. Mångfald och utveckling har satt sin prägel på utbudet och inte minst på kvalitén, som ständigt förbättras. När det kommer till mat och dryck, efterfrågar allt fler en helhetsupplevelse, vilket satt nya gränser gällande behov av produkter och ökade krav på leverantörer.

Mer om EHRENBERG SØRENSEN

Cases

Guldsmeden Hotels - Launching Lulu Guldsmeden in Berlin


CaseRead case

Senaste nytt