Våra sektorer


Vi tror på värdet av specialisering och strävar efter att vara bäst på det vi gör.
Vår vision är att bli den ledande leverantören av gränsöverskridande PR,
kommunikation och Public Affairs inom transport, turism samt mat & vin.
Nedan kan du läsa mer om våra tre sektorer och det arbete vi utför.

 

Vårt mål är inte att vara störst inom alla sektorer och branscher. I stället tror vi på värdet av specialisering och strävar efter att vara bäst i vår klart definierade nisch. Eftersom vi har varit verksamma sedan 1993 kan vi stödja oss på en grundlig kunskapsbas inom våra tre fokusområden transport, turism och mat & vin. Med våra expertkunskaper, omfattande nätverk och en unik produktportfölj i Danmark, Sverige och Tyskland genomför vi målinriktade kommunikationsinsatser och kampanjer som gör verklig skillnad för våra kunder. Läs mer om våra tre sektorer här:

”Redan från start år 1993 fokuserade EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation på gränsöverskridande kommunikation i Östersjöområdet, en stor och intressant marknad med stora tillväxtmöjligheter.”

Magnus Ehrenberg

Founder & President

Vi tror på ett genuint partnerskap med våra klienter och våra relationer är baserade på öppenhet, handlingskraft, ömsesidigt förtroende och gemensamma mål. Det är därför vi säger att alla våra anställda har "dubbla eller flera" medborgarskap. De arbetar för byrån, men i ännu högre grad för våra kunder!

Med mer än 30 års erfarenhet av att kommunicera för kunders räkning inom transport, turism samt mat och vin, har vi en gedigen förståelse för vad som krävs för att nå ut till intressenter på ett skräddarsytt, effektivt och långsiktigt sätt. För oss, väger handlingar tyngre än ord. I slutändan är det utfallet som räknas och vi har en dokumenterad erfarenhet av att leverera mätbara och anmärkningsvärda resultat.  

Läs våra case