Transport


Till sjöss, i luften, på järnvägen och på vägen

 

I mer än 25 år har vi utfört kommunikationstjänster och tillhandahållit strategisk rådgivning till kunder inom transportindustrin på våra kärnmarknader Tyskland, Danmark och Sverige samt bortom dessa. Vårt val att koncentrera oss på företag inom transportbranschen föll sig naturligt eftersom det var inom denna sektor vår egen verksamhet startade, med att representera den maritima sektorn i Östersjöregionen. Sedan dess har vi utvecklats till en fullservicebyrå för transportföretag i norra Europa: till sjöss, i luften, på järnvägen och på vägen. Utifrån erfarenhet, expertis och nätverk arbetar vi tillsammans med dig för att nå dina mål.

Vår största tillgång är våra medarbetare och vi sätter vårt nätverk i arbete till din fördel. Oavsett om det gäller business intelligence, PR-strategi, media eller politiska utmaningar har vi de rätta kontakterna för att hålla dig uppdaterad och expertisen för att skapa förutsättningarna för din organisations framgång. Med utgångspunkt i media, politisk eller affärsmässig bakgrund kan våra rådgivare hjälpa dig att nå dina mål med djupgående analys av branschspecifika frågor, strategisk och kommunikativ rådgivning baserad på din sektors parametrar, ökad synlighet på relevanta plattformar samt med agendasättning och lobbying på den politiska arenan.

Allt handlar om nätverk, erfarenhet och expertis

Mer om våra tjänster

Transport cases

Intresserad av denna sektor?

Tim Kötting
Director Germany

+49 (0) 162 203 99 07
tk@ehrenbergsoerensen.com