Er verksamhets framgång beror i stor utsträckning på de rättsliga ramverk som omger den. Politiker och tjänstemän fattar på daglig basis beslut på lokal, nationell och EU-nivå som kan påverka er verksamhets möjlighet att nå sina mål. Ökad förståelse för de regler och lagar som ni verkar inom, och en ökad möjlighet att påverka dessa till gagn för er verksamhet, utgör grunden för allt public affairs-arbete. Att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och kontinuerligt sätt är centralt för de flesta verksamheter, för att på så sätt påverka den allmänna opinionen och i nästa steg även lagstiftningen. På samma sätt är public affairs-arbetet viktigt för lagstiftare – genom att framföra er verksamhets insikter och kunskap informeras politiker och kan fatta bättre beslut som gagnar samhället i stort.

Era intressen utgör kärnan för vårt arbete. Oavsett om det handlar om en långsiktig strategi eller projektbaserade insatser, erbjuder vi strategisk rådgivning utifrån era utmaningar och mål och bistår er med de rätta verktygen för att lyckas: politiskt nätverkande, kommunikationskanaler, alliansbyggande, distribuering av information, strategisk rådgivning etc.   

Vårt modell för public affairs är baserad på ömsesidigt förtroende och en fullständig förståelse mellan oss, våra kunder och vårt nätverk. Vi har gedigen erfarenhet och kunskap inom transport, turism och lifestyle och är experter i regelverken för dessa områden. Public affairs-arbete är som mest effektivt när det går i linje en långsiktig strategi, därför ser vi gärna ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi erbjuder självfallet även projektbaserade insatser vid behov. För en full överblick över våra tjänster, tveka inte att kontakta oss. 

Utvalda tjänster:

  • Förståelse för de regler och lagar som gäller
  • Långsiktig strategi
  • Strategisk rådgivning
  • Politiskt nätverkande
  • Alliansbyggande
  • Projektbaserade insatser

Cases & Tankar

Who will replace Merkel and which path will Germany take? The German Super Election Year has just started!


ThoughtRead thought

Kontakt

Anders Hansson
Senior Advisor

+46 (0) 702 36 55 33
ah@ehrenbergsoerensen.com