Invigning av Green Solution House


Client: Green Solution House

01 | Challenge

Green Solution House är ett hållbart hotell- och konferenscenter på danska ön Bornholm. Hotellet kallas även för ett experimentarium och utvecklar hållbara och högteknologiska lösningar för byggnadssektorn. Det hållbara hotell- och konferenscentret upplevde en del motstånd i byggnadsprocessen och var därför i behov av att dels ansluta lokalbefolkningen till projektet samt att få så mycket positiv medieexponering som möjligt, för att locka framtida kunder och potentiella affärspartners.

02 | Solution

Sex månader före öppningen av Green House Solution skapade EHRENBERG Kommunikation en strategisk kommunikationsplan där alla viktiga åtgärder inför öppningen fanns listade. Kommunikationsplanen inkludera PR-arbete, aktiviteter i sociala medier, möten med relevanta politiker och myndigheter samt en kreativ insats inför öppningen och hanteringen av media. 

Kommunikationsåtgärderna möjliggjorde en positivt presentation av det nya hotell- och konferenscentret, för allmänheten såväl som samarbetspartners samt hjälpte till att bygga relationer med viktiga intressenter. 

03 | Result

Green Solution House hade en kunglig invigning av Kronprins Frederik, som höll ett tal. Totalt deltog 25 journalister från nationella, regionala och lokala medier vid öppningen. Av strategiska orsaker hade lokalbefolkningen redan fått chansen att uppleva Green House Solution innan den officiella öppningen, för att skapa en känsla av äganderätt över öns nya hotell- och konferenscenter. 

’’För mig var det viktigt att visa alla att Green Solution House inte bara är ett lokalt projekt, utan ett projekt över gränserna. Därför var det nödvändigt för oss att kommunicera på ett professionellt och kompetent sätt. För att kunna göra det valde vi att samarbeta med EHRENBERG Kommunikation, som både är professionella och kompetenta samt har ett omfattande nätverk som visade sig vara väldigt användbart för oss.’’

Trine Richter, direktör för Green Solution House. 

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com