Vi håller ofta föredrag om politik och politiska sakfrågor och bidrar med våra kunskaper i media. Med trettio års erfarenhet i ryggen är det ingen överdrift att vi är experter på politiken och de politiska processerna i såväl Sverige som Danmark och Tyskland, och även i EU. Det är kunskaper vi gärna delar med oss av. Så tveka inte att kontakta oss om du behöver en vägvisare, eller bara för att få några goda råd om hur du bäst tar dig an ett problem du står inför.

Utan kunskaper om hur politiken och det politiska systemet fungerar, är det svårt att göra en träffsäker omvärldsanalys, och ännu svårare att nå rätt personer med sitt budskap i ett lämpligt ögonblick. Det är en utmaning redan att förstå det politiska systemet i sitt eget land, då det till stora delar styrs av oskrivna regler. Än svårare blir det om du behöver förstå politiken i ett annat land. De formella olikheterna är större än vad man först kan tro, och de informella maktstrukturerna är produkter av en annan kultur. De internationella EU-systemen som mejslats fram i skärningspunkten mellan olika nationella system lägger till ytterligare en dimension.

Vi bistår dig gärna med de kunskaper och insikter som du behöver och vi kan även till exempel arrangera en workshop för ledningsgruppen på ditt företag, där vi går igenom hur det politiska systemet fungerar i ett eller flera länder, eller någon relevant politisk sakfråga.

Vårt team rymmer erfarenheter från ett brett politiskt spektrum, samtidigt som vi har affärsbakgrund och förstår ditt perspektiv.

Utvalda tjänster:

  • Bistå med kunskaper och insikter i politiska system
  • Arrangera workshops
  • Strategisk rådgivning

Kontakt

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com