Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas? Vilka associationer vill ni att er produkt ska väcka hos konsumenten? Vilka värderingar ska ert företag stå för?

En stark positionering förmedlar företagets identitet utåt och styr hur det uppfattas av mottagaren. Det framhäver en USP och stärker målgruppens band med ett givet varumärke, arbetsgivare eller produkt. Därför bör positionering och branding spela en central roll i varje kommunikationsstrategi.

En lyckad positionering och branding kräver en djupgående förståelse för målgruppen och en tydlig bild av vilka värderingar och funktioner som engagerar och lockar dem. Det kräver mod och kontinuitet. I vissa fall kan en fullständig ompositionering vara nödvändig, exempelvis efter en kris eller när kringliggande faktorer kräver en förändrad image. Vi stöttar er med workshops, sparringsessioner och rådgivning under hela utvecklingen av er positionering eller ompositioneringsstrategi och vi har de rätta verktygen och nätverken för att göra teori till verklighet.  

Utvalda tjänster:

  • Strategisk rådgivning
  • Workshops
  • Speaker Opportunities
  • Media pitching och debattartiklar

Kontakt

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com