Idag utmanas traditionella medier alltmer av en ogynnsam ekonomisk situation och, som en följd av detta, en krympande arbetsstyrka med färre anställda journalister. Därför blir det alltmer nödvändigt att ingå betalda partnerskap med media för att säkra medieexponering, antingen via natives eller andra kommunikationsplattformar. Ofta omfattar dessa partnerskap också möjligheten att lägga till extra element och integrera olika tävlingar och synlighet via mediernas nyhetsbrev och sociala medier.

Vi har lång erfarenhet av att etablera olika partnerskap med olika medier, vilket har resulterat i goda medierelationer. Med denna kunskap säkerställer vi våra kunders möjligheter till optimal exponering på den nordiska marknaden.

 

 

 

Utvalda tjänster:

  • Natives
  • Nyhetsbrev
  • Konsumenttävlingar
  • Sociala medier

Kontakt

Patrick Leysen
Head of Food & Wine Sweden & Norway

+46 (0) 733 784 012
pl@ehrenbergsoerensen.com