Almedalen är den viktigaste politiska mötesplatsen i Sverige utanför Stockholm. Tillgängligheten till politiska aktörer på nationell, regional och lokal nivå är unik.

Almedalsveckan skapar möjligheter att delta i demokratiska samtal, sätta en politisk agenda, utvidga nätverk bland politiker och intressenter samt exponering mot viktiga målgrupper. På så sätt är Almedalsveckan en central del av företag och organisationers public affairs-arbete.

Det är en unik möjlighet att på ett effektivt sätt främja era intressen mot beslutsfattare och opinionsbildare, då alla era viktigaste intressenter samlas till Gotland under denna vecka varje år.

Att exempelvis hålla ett seminarium under Almedalsveckan är ett effektivt sätt att engagera politiker och övriga intressenter. Seminariet skapar ramar för en konstruktiv dialog och lyfter upp ett viktigt ämne på den politiska agendan. På så vis skapas ett fundament som därefter kan vidareutvecklas efter veckans slut. Som plattform ger seminariet dessutom en unik möjlighet att synliggöra och positionera sig mot en rad aktörer och därmed expandera sitt nätverk.

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har möjlighet att ta fram en skräddarsydd plan för aktiviteter under Almedalen som kan stötta ert företag i det kort- och långsiktiga public affairs-arbetet.

Utvalda tjänster:

  • Hålla seminarium
  • Nätverkande
  • Skräddarsy en plan med aktiviteter
  • Intervjuer
  • Arrangera möten

Kontakt

Magnus Ehrenberg
Founder & President

+49 (0) 171 643 13 37
me@ehrenbergsoerensen.com