Lead agency


Fler och fler internationella organisationer söker en sammanslagen lösning för PR, marknadsföring och branschaktiviteter. Här har EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation utvecklat en särskild expertis. Vi är stolta över vår position som lead agency för kunder som söker en enhetlig och effektiv global lösning. 

 

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har en lång erfarenhet av att agera lead agency för internationella kunder. Vi är representerade med egna kontor i Sverige, Danmark och Tyskland. Med vår geografiska position kan vi erbjuda en stark fysisk närvaro på flera marknader genom lokala kommunikationsexperter med djupa marknadsinsikter och ett starkt nätverk av medierepresentanter, politiska aktörer och branschintressenter. Utöver detta har vi utvecklat ett omfattande nätverk av kompetenta och pålitliga partners och har nära samarbeten med partnerbyråer över hela världen. 

 

Som lead agency kan vi förse våra kunder med gränsöverskridande kommunikationslösningar över flera marknader genom en och samma kontaktperson. På så sätt garanterar vi en hög utdelning på det mest effektiva sätt. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss