Magnus Ehrenberg


Founder & President

Magnus grundade företaget år 1993 och har sedan dess arbetat på alla våra kärnmarknader på ett eller annat sätt. Med över 20 års erfarenhet inom kommunikationsbranschen har Magnus den kunskap som krävs för att hjälpa våra kunder med djup strategisk rådgivning inom både PR och public affairs. Magnus har ett brett nätverk av beslutsfattare i Sverige, Danmark, Tyskland och EU. Genom detta breda nätverk har han hjälpt kunder att skapa kännedom bland politiker på lokal, regional och nationell nivå över hela Europa. 

Kontakt LinkedIn