Magnus Ehrenberg


Founder & President

Magnus Ehrenberg kommer ursprungligen från Sverige och grundade byrån år 1993 för att förbättra det ekonomiska och politiska samarbetet mellan Skandinavien och Tyskland.

 

Hans starka personliga intresse för politiska frågor, sjöfartsekonomi och turism präglar än i dag byråns inriktning. Hans mångåriga arbete på våra olika hemmamarknader är ett föredöme för EHRENBERG SØRENSEN Kommunikations gränsöverskridande strategi.

 

Magnus arbetar som strategisk konsult inom PR och Public Affairs för våra kunder.

 

Kontakt LinkedIn