Anders Hansson


Senior Advisor

I november 2022 anslöt sig Anders Hansson till EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation och har sedan dess stärkt byråns kompetens inom transport- och infrastruktursektorn. 

 

Med en gedigen bakgrund inom svensk politik som folkvald riksdagsledamot i sammanlagt 16 år för Moderaterna, har Anders en djupgående kunskap om den politiska agendan i riksdagen samt de regionala och lokala strukturerna i sin valkrets Skåne läns södra. 

 

Under sin tid som politiker har Anders varit medlem av ett flertal politiska utskott, däribland trafikutskottet. Han har dessutom varit sjöfartspolitisk talesperson för sitt parti och besitter ett starkt nätverk inom sjöfartssektorn. 

 

Contact