Infrastruktur på agendan


Client: Ystad Hamn

01 | Challenge

Expansionen av Ystad Hamn, en av Sveriges största hamnar, har blivit allt viktigare för hamnens överlevnad och fortsatta blomstring. Utmaningen här har varit dubbel – dels att säkra extern finansiering, eftersom den kommunägda hamnen i sig har begränsade medel, och dels att få politiskt stöd på kommunal, regional och nationell nivå för hamnutbyggnaden.

 

 

 

02 | Solution

Genom att upprätta en långsiktig strategisk kommunikationsplan har EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation underlättat skräddarsydda möten och aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå. Rundabordssamtal i Bryssel och Stockholm, liksom bilaterala möten med representanter från hamnens partnerregeringar, har möjliggjort konstruktiva samtal med relevanta beslutsfattare och intressenter, vilket resulterat i breda alliansen samt relationer med nyckelpersoner och organisationer.

 

Genom dessa allianser har Ystad Hamns budskap lyfts fram för mottagare som direkt och indirekt kan bidra till de beslut som hamnen behöver, både när det gäller finansiering och det politiska beslutet.

03 | Result

Ystad Hamn beviljades finansiering på över 25 miljoner euro från Europeiska unionen för sitt expansionsprojekt. Detta är den största engångsfinansiering av EU som någon svensk hamn har fått. Projektet startade i maj 2019. Ett och ett halvt år senare är den nya hamnsektionen nu klar. Hamnprojektet är ett av de största infrastrukturprojekten i södra Sverige. Tack vare det långsiktiga strategin med alliansarbete på flera nivåer kom finansieringen såväl som det lokala politiska beslutet att fortsätta med expansionen på plats. Hamnen i Ystad har nu ett omfattande och meningsfullt nätverk med allierade på nationell och internationell nivå som säkerställer politiskt stöd.

”EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har varit väldigt viktiga i vårt arbete med att säkra finansiering och politiskt stöd för vår expansion. Jag tror inte att vi skulle ha fått nödvändig EU-finansiering utan deras hjälp,” Björn Boström, VD Hamn i Ystad.

Interested in this case?

Julia Branting
Senior Advisor

+46 (0) 705 970 747
jb@ehrenbergsoerensen.com