Infrastruktur på agendan


Client: Ystad Hamn

01 | Challenge

EHRENBERG Kommunikation har sedan 2012 samarbetat med Ystad Hamn Logistik AB för att hjälpa sätta Ystad Hamn på agendan både i Sverige och Danmark. I Sverige har den största utmaningen varit att väcka intresse och skapa uppmärksamhet hos politiker och tjänstemän kring problematiken med infrastrukturen i Ystad, och de svårigheter svenskar och danskar upplever när de reser till och från hamnen. Svårigheterna får stora konsekvenser både för Ystad och hamnen men även för utvecklingen i regionen.

 

 

 

02 | Solution

Skräddarsydda aktiviteter för att sätta problematiken på agendan, däribland ett lunchmöte i Riksdagen för särskilt utvalda politiker och ämbetsmän.

Ystad Hamn har sedan 2012 genomfört en rad aktiviteter för att skapa dialog mellan Ystad Hamn och svenska beslutsfattare. Lunchmötet i Riksdagen var ett led i arbetet med att sätta Ystad Hamn på agendan, och gav upphov till ett samtal i förtroende och en dialog med beslutsfattande.

 

 

Utöver lunchmötet har EHRENBERG Kommunikation arrangerat ett antal individuella möten i Riksdagen, samt ordnat besök i hamnen för flera inflytelserika politiker, för att uppmuntra till att se hamnen med egna ögon. Aktiviteterna är ett led i en långsiktig strategisk plan för att sätta infrastrukturen i Ystad på agendan.

03 | Result

Ystad Hamn har uppnått givande och konstruktiv dialog med beslutsfattare, och lyckas få erkännande av de infrastrukturella utmaningarna i Ystad.

 

 

Samtliga genomförda aktiviteter har bidragit till att hjälpa Ystad Hamn uppnå trovärdighet och få upp sina frågor på agendan bland svenska politiker. Den ökade uppmärksamheten kring Ystad och Ystad Hamn har lett till att representanter från hamnen har fått ett värdefullt nätverk bland beslutsfattare.

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com