The Power of the Press Release


Client: Visit Värmland

01 | Challenge

Eftersom många regionala aktörer i Värmland har investerat stora summor i att bygga om vinterattraktioner för att kunna erbjuda sommaraktiveter också, är det viktigt för turistbyrån Visit Värmland att uppfattas som en åretrunt - destination. Därför blev Värmlands nya MTB - stigar, nationella cykelleder och unika boenden hörnstenar i pressaktiviteterna för Danmark och Tyskland.

02 | Solution

För att förändra uppfattningen av ett resmål, måste en stor del av dess målgrupp nås. En av de bästa kommunikationskanalerna är det klassiska pressmeddelandet. På den danska och tyska marknaden skickades därför flera pressmeddelanden ut med fokus på utvald a sommaraktiviteter.

Eftersom EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har varit verksam på bägge marknader i flera år har byrån ett brett nätverk och därav har ett stort antal medieföreträdare nåtts.

03 | Result

Totalt har fem pressmeddelanden skickats ut på den danska och tyska marknaden. Samtliga har snappats upp av medierna på respektive marknad – allt från lokala tidningar till specifika nischmedier. Dessutom har mediernas intresse för pressresor ökat och viktiga kontakter har knutits för framtida samarbeten.

- 38 pressklipp, print och online

- 2.003.433 läsare, totalt

- 61 444 euro estimerat annonsvärde, totalt

“Vi är mycket nöjda med resultatet av de pressmeddelanden som EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation skickat ut på den danska och tyska marknaden. De har preciserat viktiga ämnen och teman som skapat stor kännedom på våra målmarknader och dess medier. Av den anledningen har vi uppskattat denna klassiska PR - åtgärd i vår mångsidiga portfölj.” – Jenny Nohrén, kommunikatör på Visit Värmland.

Foto: Visit Värmland
Tommy Pedersen / Roger Borgelid / Roger Borgelid

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com