Positionera Small Danish Hotels som branschexperter


Client: Small Danish Hotels

01 | Challenge

Danmarks största hotellkedja Small Danish Hotels, med över 80 hotell i hela landet, önskade att stärka sitt varumärke som en kedja – istället för att fokusera på varje enskilt hotell. Dessutom ville Small Danish Hotels stärka sin position som en experter inom resebranschen. 

02 | Solution

I ett nära samarbete med Small Danish Hotels utvecklade EHRENBERG Kommunikation en årsplan med aktiviteter som kunde öka kännedomen om Small Danish Hotels som en viktig aktör inom reseutvecklingsfrågor. 

Vi skiftade fokus från kommersiella nyheter för att istället producera nyheter om resmönster, statistik och branschinformation. 

03 | Result

Small Danish Hotels har med framgång positionerat sig som reseexpert i dansk media. Kommunikationsinsatserna har resulterat i att de ofta blir kontaktade av både utländska och nationella medier inklusive journalister från de största danska dagstidningarna, för att kommentera aktuella resetrender i Danmark. 

Detta bevisar att de har befäst en position som experter inom branschen. Dessutom blev Small Danish Hotels VD porträtterad i den kända tidningen ”Börsen” i samband med hotellkedjans 35-årsjubileum. 

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com