Brand kisses med SalzburgerLand


Client: SalzburgerLand

01 | Challenge

Den Österrikiska regionen SalzburgerLand ville positionera sig som den mest självklara vinterdestinationen bland svenskar och danskar.

Utmaningen för vinterkampanjen var att söka nya, framgångsrika vägar för att locka resenärer och positionera Salzburgerland som en föredragen vinterdestination bland danskar och svenskar - med en relativt begränsad budget. 

02 | Solution

En multi-plattform kampanj för SalzburgerLand i samarbete med flera kända svenska och danska varumärken och återförsäljare.

För vinterkampanjen valde vi att gå samman med relevanta varumärken i Skandinavien som utgjorde klara och starka synergier för Salzburgerland i termer av målgrupper och produkter.

Genom att matcha Salzburgerland med starka varumärken i Skandinavien kunde vi producera en kostnadseffektiv kommunikationskampanj med bestående effekt.

Fördelarna med att gå samman i relevanta samarbeten som utgjorde en god synergi, så kallade brand-kisses, var flera. Framför allt möjliggjorde det för SalzburgerLand att nå ut till rätt målgrupp på en liten budget genom de kanaler som kampanjens samarbetspartners hade själva.

03 | Result

En fullskalig kampanj utförd på flera plattformar på två marknader med exponering bland målgruppen.

Våra samarbetspartners under kampanjen bestod av:

     Thule                                                Fitness.dk

     Mekonomen                                     City 2

     Wilfa                                                T-Hansen

     Scandlines                                        Imerco

     Nova FM                                          Mols-Linien

Via samarbetspartners hemsidor, nyhetsbrev, sociala medier samt ombord färjor och i fysiska butiker nådde vi flera miljoner människor.

3.649.000 nådda svenskar och danskar.

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com