Roadshow for Promote Iceland


Client: Promote Iceland

01 | Challenge

Promote Iceland arbetar för att förbättra Islands profil och rykte, stärka isländska företags konkurrenskraft på utländska marknader och attrahera utländska investeringar och turister till landet. Turistnäringen är av stor ekonomisk betydelse på Island och den har vuxit kraftigt under de senaste åren. Skandinaviska researrangörer visar dock inte det önskade intresset för Island, vilket gör det utmanande att uppfylla sin vision att locka fler besökare från Skandinavien året runt och till olika delar av Island.

02 | Solution

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation genomförde en researrangörsanalys av de danska, svenska, norska och finska marknaderna för att identifiera Islands potential som skandinavisk destination och för att fastställa det bästa tillvägagångssättet för att öka besöksantalet och stärka relationerna med skandinaviska researrangörer.

Den kvalitativa analysen visade att researrangörer på alla marknader uttryckte en önskan om att öka sina aktiviteter på Island och öka sin kunskap om destinationen. Analysen visade att Promote Iceland hade potential att utveckla en starkare relation med researrangörer och stärka dialogen med dem genom en så kallad road show till de skandinaviska huvudstäderna.

03 | Result

Vi organiserade en roadshow för Promote Iceland i Danmark, Norge och Sverige. Under workshopparna kunde Promote Iceland och några av Islands största turistintressenter stärka relationerna med viktiga partners och dela information om Islands turistattraktioner.

Mer än 50 researrangörer på de tre marknaderna uppgav att de hade fått ny kunskap om Island som destination och att de skulle uppdatera sina produkterbjudanden.

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com