Finnair på radarn


Client: Finnair

01 | Challenge

Finnair är ett av världens äldsta flygbolag och firar sitt hundraårsjubileum år 2023. Flygbolaget är specialiserat på att koppla samman passagerar- och frakttrafik mellan Europa, Asien och Nordamerika. För närvarande har Finnair tre rutter från Danmark: Köpenhamn-Helsingfors, Köpenhamn-Doha och Billund-Helsingfors under sommaren.

Som ett utländskt flygbolag i Danmark har Finnair stött på utmaningen att danskarna har bristande kunskap om flygbolaget och dess tjänster samt att det saknas en strategisk positionering av flygbolaget inom det danska medielandskapet. Därför ville Finnair stärka sin position på den danska marknaden genom strategiska PR-aktiviteter för att öka medvetenheten om dess tjänster bland den danska befolkningen och säkerställa en större "Share of Voice" i media.

02 | Solution

Lösningen för Finnair har varit att genomföra proaktiv och reaktiv kontakt med media och press. Utöver presskontor tillhandahåller EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation strategisk rådgivning och allmänt stöd när det gäller extern kommunikation, samt planering och genomförande av en bred variation av kommunikationsaktiviteter, inklusive pressmeddelanden, media pitches, pressresor och andra PR-aktiviteter.

Den breda PR-lösningen säkerställer konstant exponering av Finnair i det danska medielandskapet - både inom flyg- och resemedier, affärsmedier samt i regionala/lokala och nationella medier.

Under årens lopp har vi arbetat med en offensiv mediestrategi som har byggt upp ett starkt nätverk av betydande medier och journalister, vilket kontinuerligt utökas och stärks.

03 | Result

Under ett år har vi anpassat flera pressmeddelanden till den danska marknaden, skapat pressmeddelanden specifikt för den danska marknaden, samordnat tester av nya rutter med branschmedia och pressresor som resulterat i omfattande researtiklar i tidningar som Berlingske (145.000 läsare), Børsen (101.000 läsare) och Politiken (225.000 läsare) - samt tidskrifter som Femina och Søndag.

Pressresorna resulterar i större artiklar om Finnairs tjänster och destinationer, som ger inspiration till danskarna, medan pressmeddelandena skapar ett kontinuerligt flöde av medieexponering.

Den breda täckningen i medielandskapet säkerställer en större andel och mer synlighet för Finnair-relaterade ämnen i media. Detta resulterar i en starkare position på den danska marknaden och en ökad medvetenhet om Finnairs tjänster bland danskar.

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & CEO

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com