Utforska Värmland i ögonhöjd med micro-influencers


Client: Visit Värmland

01 | Challenge

Turistbyrån Visit Värmland ville marknadsföra Värmland som ett fantastiskt naturresmål i Sverige, Danmark och Tyskland, men framförallt ville de göra PR för alla de turistföretagare som är destinationens ryggrad. Genom marknadsföringen kunde kunden även positionera regionen som en sommardestination och förlänga turistsäsongen. Den huvudsakliga målgruppen var yngre, aktiva och individuella resenärer som är intresserade av utomhusaktiviteter.

02 | Solution

För att nå dessa resenärer utvecklade EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation gränsöverskridande synergier och skapade ett influencersamarbete med med fokus på Visit Värmlands största marknader: Sverige, Danmark och Tyskland. Dessa marknader specialiserar vi oss på då det är vår byrås kärnmarknader, vilket motiverar denna typ av gränsöverskridande aktivering.

För samarbetet valdes fem influencers inom friluftsliv och aktiv livsstil ut och bjöds in för att uppleva Värmlands natur, boenden och gastronomiska upplevelser.

De influencers som valdes ut för den här kampanjen var alla micro-influencers som tenderar att ha ett högre engagemang då följare känner att de kan identifiera sig med och lita på influencern.

Syftet med resan var att exponera de olika aktörerna på destinationen genom att dela inspirerande digitalt innehåll på influencernas Instagramkonton. Tack vare influencernas varumärken, innehåll och genuina kontakt med sina följare skapade denna aktivitet ett högt engagemang. 

03 | Result

Det gränsöverskridande influencersamarbetet resulterade i en stor mängd innehåll på Instagram och ett genomsnittligt engagemang på 6,4, vilket är högre än standard (1-5). Genom att använda micro-influencers hade vi möjlighet att visa upp Värmland samtidigt som vi fick deras följare engagerade i resan och i Värmland som destination. Denna aktivitet skapade värdefull exponering och kännedom om Värmland som en fantastisk destination för sommar och friluftsaktiviteter för en yngre målgrupp på tre marknader.

Dessutom gav de influencers som deltog Visit Värmland ett stort antal bilder som de kan använda i andra marknadsföringskampanjer för destinationen. På så sätt har Visit Värmland ett uppdaterat och brett utbud av aktuellt fotomaterial som kan användas i marknadsföring gentemot destinationens målgrupp.

“Vi har gjort många influencersamarbeten tidigare, men den här aktiviteten skapade synergier mellan alla de marknader som vi och EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation är verksamma på. Detta gjorde det möjligt för oss att minska vår tidsåtgång och samtidigt förbättra resultatet -– inte bara för oss utan även för de influencers som deltog.” – Jenny Nohrén, kommunikatör på Visit Värmland.

Foto: Visit Värmland
Visit Värmland / Roger Borgelid / Tommy Pedersen 
 

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com