En 3-stegskampanj för den danska marknaden


Client: Visit Värmland

01 | Challenge

Värmlands officiella turistorganisation, Visit Värmland, ville med sitt projekt Innovation & Grön omställning (IAV) lyfta fram innovation och hållbarhet i regionens semesterutbud.

För att tackla denna utmaning utvecklade vi en kampanj för att skapa medvetenhet om Värmland i Danmark genom att lyfta flertalet entreprenörer och hur de arbetar med hållbarhet och innovation i regionen. 

02 | Solution

För att tackla denna utmaning utformade vi en kampanj i tre steg för den danska marknaden, bestående av:

1. Pressmeddelande & influencersamarbete

Som ett första steg av kampanjen distribuerade vi ett pressmeddelande i Danmark med fokus på ett nytt innovativt cykeltält, samtidigt som vi kommunicerade historien om Värmland. Vi planerade också ett influencersamarbete för att visa upp detta nya cykeltält och andra naturnära boenden i Värmland, där vi som en del av avtalet köpte rättigheter till en del av det innehåll som producerades på resan.

2. Follow up i SoMe

Steg två bestod av en uppföljningskampanj på SoMe, där vi använde det innehåll som producerats under influencersamarbetet för att skapa en innehållsplan med danska bildtexter. Innehållet använde sedan Visit Värmland för att rikta sig till en dansk publik och samtidigt lyfta fram regionens olika entreprenörer.

3. Advertorial

I steg tre gick vi ut med en advertorial i den populära och stora danska tidningen Berlingske, där vår influencer delade med sig av sin egen reseberättelse om att besöka Värmland, och på så sätt skapade ett trovärdigt och personligt innehåll.

03 | Result

Totalt resulterade 3-stegskampanjen för Visit Värmland i:

Pressmeddelandet genererade 6 artiklar i danska medier och nådde 126 000 läsare.

Influencersamarbetet resulterade i totalt 5 inlägg/reels och 95 stories på Instagram. Innehållet visades 64 049 gånger av unika användare och skapade 18 318 engagemang (gilla-markeringar, delningar, sparade inlägg och kommentarer). 

Annonsen lästes 4.605 gånger under kampanjperioden. Åtta procent av läsarna blev intresserade och klickade vidare på artikelns länkar.

SoMe-innehållet från influencerresan kommer att användas för framtida marknadsföring av regionen mot en dansk publik.

“Denna kampanj riktade sig specifikt mot den danska marknaden, där målet var att på ett resurseffektivt återanvända det skapade innehållet och på så sätt få en stark synergieffekt. EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation tog fram ett väldigt konkret  upplägg på en 3-stegskampanj som åstadkom just detta. Genom kampanjen fick vi både stor synlighet på flera olika plattformar samt tillgång till bild- och textmaterial som vi kommer att ha stor nytta av under en lång tid framåt.”

– Pernilla Bredberg, projektledare Innovation & Grön omställning på Visit Värmland.

Foto: Sarah Green
 

Interested in this case?

Allan Sonne Sørensen
Partner & VD

+45 51 88 82 70
as@ehrenbergsoerensen.com