EHRENBERG Kommunikation blir del av ITCN


tisdag, 19 juli 2016

EHRENBERG Kommunikation fortsätter att expandera. Efter att ha öppnat kontor i Oslo tidigare i år har den internationella kommunikationsbyrån nu fortsatt sin  internationella profil genom att bli en del av ITCN World. 

ITCN World, International Tourism Communication Network, är en sammanslutning av olika byråer som specificerar sig inom turism-PR och kommunikation. Nätverket syftar till att erbjuda kunder som söker specialistkompetens inom resor en världsomfattande lösning, inte bara i ett land eller på en kontinent, utan på internationell nivå. Genom denna koalition av några av världens främsta PR-, marketing- och representationsbyråer inom resor och turism levererar ITCN World integrerade, gränsöverskridande lösningar som många kunder i den globala rese- och turistnäringen söker efter idag.

”Vi är väldigt glada över att bli en del av ett globalt nätverk och ytterligare stärka vår internationella profil. Framöver kommer vi nu att kunna erbjuda både befintliga och potentiella nya kunder en ännu bredare internationell produktportfölj. Vi har arbetat med turism- och destinations-PR i över 20 år, så det känns helt naturligt att ta nästa steg och kunna erbjuda en bredare internationell lösning för våra turismkunder”, säger Magnus Ehrenberg, grundare och styrelseordförande, EHRENBERG Kommunikation. 

Även ITCN World ser fram emot det nya samarbetet:

”Som grundande byråpartner av ITCN World för sex år sedan är jag glad att EHRENBERG Kommunikation nu blir vår första partner i de nordiska länderna. Vi har väntat på att hitta rätt partner, som delar värderingar med alla ITCN Worlds medlemsbyråer. Vi är alla passionerade kring resor och högt respekterade som experter på våra kärnmarknader”, säger Debbie Flynn, Managing Director på ITCN UK.

Läs mer om ITCN World här: http://www.itcnworld.com/

Interested in the news?