Allan Sonne Sørensen blir delägare


onsdag, 9 april 2014

Under det senaste året har EHRENBERG Kommunikation med framgång genomfört det största utvecklingsprojektet i företagets historia. Vi har bytt kontor, utökat vår produktportfölj och "återupplivat" vårt varumärke och kommunikationen med omvärlden. 

Utvecklingen har varit mycket positiv och det har varit ett nöje att välkomna flera nya kunder längs med vägen. Resan fortsätter och Allan Sonne Sørensen blir nu delägare i den skandinaviska delen av EHRENBERG Kommunikation. Allan har varit hos EHRENBERG i 4 år och har spelat en viktig roll i företagets positiva utveckling. Trots att vi ständigt utvecklas som företag, innebär det nya partnerskapet inga förändringar för den dagliga verksamheten på EHRENBERG. Organisationsschemat och de enskilda arbetsuppgifterna är oförändrade både för de anställda och ledningen.
 

Interested in the news?