Fehmarn Bält-förbindelsen hotar den skånska självständigheten


Tuesday, 2 January 2018 – written by Magnus Ehrenberg

 

Skånska politiker ska främja våra relationer till Danmark. Men i infrastrukturfrågorna ska vi inte enbart lita på danskarna, om vi inte vill bli beroende av dem en dag.

 

I vårt grannland bär nu politiker de största skygglappar jag sett, i förbindelse med Fehmarn Bält-projektet. Den så kallade ”betongmaffian” väljer att bortse från rena felaktigheter för att få till ett skrytbygge – ”en koloss på lerfötter” kallas projektet i danska fackmagasinet Ingeniøren.
 

5 500 fordon korsar bältet varje dag med Scandlines färjor, hos vilka volymerna stagnerat sedan 2001, främst för att fler väljer att resa Gedser-Rostock eller direkt från en av våra skånska hamnar, Trelleborg eller Ystad. Fehmarn Bält-förbindelsens projektledare utgår dock från att trafiken stadigt kommer att öka för att 2028, när tunneln ska stå klar, uppgå till 6 700 bilar – utan tunnel. Med tunnel beräknas hela 9 000 bilar.
 

1. Varför utgår Fehmarn Bält-förbindelsens projektledare från så mycket mer trafik?

2. Varifrån ska den komma?

3. Men framför allt: varför är detta relevant för oss i Sydsverige?
 

Fråga 1 är enkel att besvara: statliga Femern A/S har ett intresse av att många väljer Fehmarn Bält-förbindelsen för att den ska betala sig.

Svaren på fråga 2 och 3 hänger samman. Den beräknade trafikökningen bygger på en flyttningseffekt, främst från Stora Bältbron. Motsägelsefullt, då broavgiften på Stora Bältbron nästa år sänks med 25% och motorvägen som leder till bron byggs ut för att kunna hantera den ökade trafik som väntas gå från Sverige och Köpenhamn ner till Tyskland. Varför Femern A/S menar att denna trafik istället skulle övergå till deras projekt kan man inte förklara.

Den andra trafikkällan är färjerutterna mellan Tyskland och Skandinavien. Enligt prognoser kommer Fehmarn Bält-förbindelsen att innebära 30% färre bilar och passagerare på färjorna, vilket i sin tur sannolikt betyder att linjen mellan Rostock och Trelleborg stänger, och mindre rederier som TT-Line går omkull. Statliga medel konkurrerar då med privata verksamheter, till de sistnämndas stora nackdel.
 

Vi i Skåne – och betongmaffian – måste rannsaka oss själva. Vill vi riskera våra välfungerande färjeförbindelser och förlita oss helt på landförbindelsen till Tyskland? Hur påverkas det politiska förhållandet med våra grannar? Tänk om – bevare oss väl – de fasta förbindelserna utsätts för angrepp?

Fehmarn Bält-förbindelsen hotar självständigheten som färjetrafiken mellan Tyskland och Sydsverige ger oss sedan mer än 100 år. Därför borde vi noggrant överväga om vi vill fortsätta stödja projektet.
 

Denna artikel har också publicerats som debattinlägg i Ystads Allehanda den 30 december 2017.