Frida Norberg


Consultant

Frida anslöt till det svenska teamet 2019. Hon besitter en kandidatexamen i Strategisk Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet, har en bakgrund inom grafisk design och erfarenhet från offentlig sektor och PR-byrå. Hennes professionella färdigheter rör bland annat produkt-PR, sociala medier, branding och influencer marketing inom livsstil.

Contact