Nick Jacobsen


Student Intern

Nick studerar för närvarande till sin kandidat i kommunikation på Danish School of Media and Journalism och är vår studentpraktikant för höstterminen 2019. Nick arbetar med projekt inom public relations och public affairs och besitter sedan tidigare likande erfarenheter från sitt arbete för det danska konservativt folkeparti. I sitt politiska engagemang har Nick omfattande erfarenhet som politisk kampanjledare.

 

Contact LinkedIn