Almedalen


Vi hjälper dig synas och höras i det enorma bruset under Almedalsveckan

Almedalsveckan är den viktigaste politiska mötesplatsen i Sverige utanför Stockholm. Tillgängligheten till politiska aktörer på national-, regional och lokal nivå är unik.

Almedalsveckan skapar möjligheter att delta i demokratiska samtal, sätta en politisk agenda, utvidga nätverk bland politiker och intressenter, samt exponering mot viktiga målgrupper. På så sätt är Almedalsveckan en central del av företag och organisationers public affairs arbete. Almedalen erbjuder en unik möjlighet att bygga och fördjupa relationen till politiker, opinionsbildare och övriga intressenter då de flesta av dem samlas varje år på Gotland under denna vecka.

Att exempelvis hålla ett seminarium under Almedalsveckan är ett effektivt sätt att engagera politiker och övriga intressenter. Seminariet skapar ramar för en konstruktiv dialog och lyfter upp ett viktigt ämne på den politiska agendan. På så vis skapas ett fundament, som kan vidareutvecklas efter veckan. Som plattform är seminariet en unik möjlighet att synliggöra och positionera sig för en rad aktörer och därmed utveckla sitt nätverk.

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation har möjlighet att ta fram en skräddarsydd plan för aktiviteter på Almedalsveckan som kan stötta ert företag i det kort- och långsiktiga public affairs arbete. Kontakta oss gärna för att få mera information.

 

 

Kontakt